SEPTEMBRE 2019

Formació fusteria 2019/2020


Formació per l’ocupació a la Industria local

 

El sector de la fusta i el moble és un sector d’ocupació actiu al Berguedà on freqüentment es sol·liciten noves incorporacions per treballar en empreses existents. La formació plantejada precisament centra els seus continguts en les demandes més sol·licitades per aquestes empreses.

Aquesta formació es porta a terme a través del Projecte d’Ocupació a la Industria Local (OIL) amb la voluntat de promoure la millora de l’ocupabilitat de les persones i afavorir la seva contractació fomentant la formació en aquells sectors industrials fortament consolidats al territori i/o amb perspectives de creixement.

 

Objectiu de la formació:

Aprendre a realitzar operacions bàsiques de fabricació, instal·lació i muntatge d’elements de fusteria i moble, utilitzant eines, equips i màquines específiques per a la mecanització convencional de la fusta i els seus derivats, la col·locació de ferramentes, mecanismes i elements complementaris, i per a la preparació dels productes, d’acord amb els procediments establerts, amb la qualitat requerida i en condicions de seguretat, salut laboral i protecció mediambiental.

 

Continguts de la formació:

  • Prevenció de riscos laborals.
  • Competències transversals per desenvolupament de l’ocupació.
  • Interpretació de documentació tècnica.
  • Robòtica.
  • Control numèric CNC.
  • Materials en fusteria i moble.
  • Operacions bàsiques en fusteria.
  • Muntatge i instal·lació d’elements de fusteria i moble
  • Pràctiques a empresa

 

Destinataris: Preferentment persones a l’atur.  Persones amb ESO o experiència professional.  

Dates: Del 30 de setembre del 2019 al 17 de gener del 2020.

Horari: De dilluns a divendres de 15:00h a 20:00h.

Hores:  335 hores (de les quals, 245 són de teoria i 90 són de pràctiques a empresa)

Lloc:  Centre d’empreses de Cercs. Ctra. C-16. Km. 107 -08698 Cercs.

Preu: Subvencionat (gratuïta).

Mes informació: formacio@adbergueda.cat . 93.824.77.00

 

INSCRIPCIONShttp://adbergueda.cat/formacio/cursos-i-formacions/fusteria-2019-2020