FEBRERo 2019

Informe empresarial Barcelona 2018


 

Recentment, ha estat presentat l’informe Estructura empresarial de la demarcació de Barcelona. Edició 2018. L’informe, que arriba a la tercera edició, s’ha elaborat a partir dels comptes anuals que les empreses de la demarcació de Barcelona presenten al Registre Mercantil i té com a objectiu proporcionar una visió global de l’estructura del teixit productiu de la demarcació i de cadascuna de les seves dotze comarques.

 

En aquest enllaç trobareu l’informe sencer, una presentació amb les principals dades i alguns gràfics interactius.