JULIOL 2016

La Central de Biomassa encara la recta final


La construcció de la Central de Biomassa del Polígon de La Valldan encara la recta final

 

Actualment ja s’està duent a terme la darrera fase d’obres de construcció de la Central de Biomassa del Polígon Industrial de La Valldan, impulsada per la Mancomunitat de Municipis Berguedans per la Biomassa (MMBB) i l’Ajuntament de Berga. En aquest sentit, ja s’estan desenvolupant els treballs de canalització, tant per aigua com per l’oli tèrmic, i només restaran les tasques finals de l’interior de la Central de manera que es preveu que pugui entrar en  fase de proves de cara el quart trimestre d’aquest any 2016.

 

Així, també s’aprofitaran les mateixes obres de canalització per passar els conductes a través dels quals es podrà passar amb un menor cost el cable de fibra òptica.

 

La Central representa un projecte innovador i replicable en d’altres polígons amb industries amb la necessitat de calor en  els seus processos productius, al mateix temps que genera situacions favorables per a la implantació d’empreses amb elevades necessitats energètiques.

 

Els beneficis que ha de generar la planta de biomassa s’obtenen de la venda d’energia a les empreses del polígon, un procediment que es fa mitjançant dues xarxes de calor, una a 300 graus de temperatura, d’oli tèrmic; i una altra que funciona amb aigua calenta, a 90 graus.

La implementació de la Central de Biomassa així com les calderes de subministrament de calor que s’estan instal·lant a diversos edificis propietat dels ajuntaments de la mancomunitat, també repercutiran en el mercat de treball ja que generarà una creació de llocs de treball directes en la gestió forestal i subministrament d’estella (aprox. 40 persones), el manteniment del centre (4 persones) i altres d’indirectes (aprox. 60 persones).

 

A més a més, recollirà la possibilitat de realitzar actuacions d’investigació (I+D), mentre que també representarà un factor d’estabilitat en el mercat dels productes originats de la gestió forestal i pot funcionar a més com a centre consumidor de fusta sense sortida comercial com la que es genera en cas de ventades o incendis forestals.

 

El projecte l’ha desenvolupat una Unió Temporal d’Empreses (UTE) integrada per dues empreses berguedanes: Montajes Rus i Instal·lacions Bover. La construcció ha comptat amb el suport de la Diputació de Barcelona i és considerada una aposta estratègica per la sostenibilitat, l’ocupació i el desenvolupament econòmic comarcal.