OCTUBRE 2019

La UPIC presenta el nou pla estratègic


La Unió de Polígons Industrials de Catalunya (UPIC) va celebrar el passat 10 d’octubre una Assemblea Extraordinària on es va presentar el nou equip directiu i el pla estratègic de l’entitat per als propers 4 anys, d’acord amb el nou impuls que la Cambra ha decidit atorgar a la UPIC com a projecte estratègic de país.

 

Amb una bona representació territorial, l’Assemblea va ratificar els nomenaments dels nous càrrecs de la UPIC: Xavier Sunyer (Vocal del Consell executiu de la Cambra de Barcelona) com a President; Carles Guilera (President del Consell de Delegació del Baix Llobregat) com a Vicepresident; Xavier Coronas (Secretari general de la Cambra de Barcelona) com a Secretari; i Jaume Aragall (President del Consell de delegació del Vallès Oriental) com a Tresorer. Montserrat Ferrer (Associació d’Empreses del PI del Bon Pastor), Narcís Xifra (Associació de Propietaris del PI de Riudellots de la Selva) i Francesc Vilalta (vocal del Consell de la Delegació del Berguedà) seran els vocals del renovat equip directiu.

 

Cinc grans línies estratègiques

Així mateix, la nova directora de l’entitat, Sílvia Solanellas, va dibuixar les cinc grans línies estratègiques que han d’emmarcar totes les accions endegades per la UPIC en els propers quatre anys: enfortiment de la UPIC; foment de l’associacionisme dels Polígons d’Activitat Econòmica (PAE) de Catalunya, millora de la qualitat dels PAEs, reforç de la consultoria de projectes de dinamització dels PAEs, i dinamització de l’activitat econòmica dels territoris amb PAEs. Cinc grans eixos que inclouran accions transversals com la potenciació de la comunicació, la sostenibilitat, l’eficiència i la innovació, en una estreta col·laboració amb els principals agents públics i privats d’aquest sector.

 

Un dels principals objectius de l’entitat serà treballar en xarxa amb totes les Cambres per tal de vertebrar tot el territori català i articular un projecte sòlid que detecti les necessitats dels Polígons d’Activitat Econòmica del país, plantegi reptes d’actuació i ofereixi les solucions més adequades en cada cas, sempre des de la perspectiva d’un nivell robust d’associacionisme.