NOVEMBRE 2018

Manual de Gestió de Residus Industrials


Manual de Gestió de Residus Industrials a Catalunya: 

La recollida Porta a porta només contempla la recollida dels residus municipals i no són objecte d’aquesta recollida els residus industrials, els quals s’han de gestionar a través d’un gestor autoritzat.