SEPTEMBRE 2017

Nous ajuts per a Start-Ups Tecnològiques


Nova línia d’ajuts per a start-ups tecnològiques!

 

Fins el 31 d’octubre de 2017 estarà oberta la nova línia d’ajuts Startup Capital, dirigida a empreses emergents que tinguin la tecnologia com a factor diferencial. Als següents enllaços hi trobareu la Fitxa Resum, les Bases Reguladores i la Convocatòria de l’ajut.

 

A qui va dirigit?

Són beneficiàries d’aquests ajuts les start-ups tecnològiques, és a dir, empreses emergents amb tecnologia pròpia que tingui entre 3 mesos i 3 anys de vida, en el moment de la presentació de la sol·licitud.

 

Quina és la quantia de l’ajut?

L’ajut consta d’una partida econòmica i d’una altra en espècie:

–  Ajut econòmic: La intensitat de l’ajut serà del 75% del cost subvencionable, amb un màxim de 75.000 € per projecte.

–  Ajut en espècie: l’empresa rebrà l’assessorament de 2 tutors que hauran de dur a terme un mínim de 5 reunions.

El cost subvencionable acceptat mínim ha de ser de 60.000€.

 

Quines són les despeses subvencionables?

Es podran subvencionar les despeses derivades de l’execució del pla d’empresa: direcció i administració, desenvolupament de productes i serveis, gestió d’operacions i comercial i vendes.

La tipologia de despeses: despeses de personal, contractació de serveis a tercers, inversió en materials i equipaments i altres despeses.

 

Què cal tenir en compte?

Aquests ajuts es regeixen per concurrència competitiva.

El 80% de l’ajut econòmic atorgat es pagarà en la modalitat de bestreta sense que sigui necessària la constitució de garanties.

 

Quin és el període d’execució?

Des de la data de sol·licitud fins a 18 mesos a partir de la data de resolució de l’ajut.

 

Com es presenta la sol·licitud?

Un cop formalitzatl’imprès de sol·licitud i havent adjuntat la memòria tècnica del projecte en PDF, s’enviarà telemàticament a ACCIÓ. Per altra banda, cal registrar l’imprès de sol·licitud en paper i signat, sense la memòria tècnica i juntament amb la resta de documentació exigida, ja sigui presentant-la presencialment o per via administrativa. Les sol·licituds han d’anar adreçades al conseller delegat d’ACCIÓ.

Us recordem que l’horari de registre a la Delegació de la Catalunya Central (Carrer Alfons XII, 13. Manresa) és de dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h.