ABRIL 2017

Nous projectes d'economia circular al Berguedà


L’Agència de Desenvolupament del Berguedà està executant el projecte d’impuls de l’economia circular al Berguedàen el marc dels Projectes Innovadors i Experimentals del Servei d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

 

L’economia circular pretén el pas d’una economia lineal –produir, utilitzar i llençar- a un nou model de societat que utilitza i optimitza l’ús de materials, l’energia i els residus. Es tracta d’un canvi de paradigma alineat amb el conjunt de polítiques de la Unió Europea i el Govern del nostre país, que té per objectiu utilitzar més eficientment els recursos, generar noves oportunitats de negoci i millorar la competitivitat del teixit empresarial,  millorant el seu comportament ambiental i social.

 

Una de les actuacions que es portaran a terme en aquest projecte, juntament amb una empresa especialitzada, és l’assessorament individualitzat a una quinzena d’empreses per tal de detectar totes aquelles mesures que l’empresa pot aplicar per tal d’optimitzar l’ús de recursos, la producció de residus i el consum d’aigua i energia. En definitiva, es tracta d’un assessorament, sense cost per les empreses, que ha de permetre un estalvi i una millora ambiental.

 

Aquest projecte pot ser beneficiós per les empreses de la comarca, i s’anima a participar-hi.

 

 

Per a participar en el projecte només cal enviar un correu electrònic a empresa@adbergueda.cat abans del 30 de març expressant el vostre interès a participar-hi i l’agència de Desenvolupament del Berguedà es posarà en contacte amb les empreses interessades per donar una explicació amb més detall.