SEPTEMBRE 2017

Nova convocatòria ajuts LEADER


S’ha obert la convocatòria 2017 dels ajuts Leader, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2017-2020.

 

Poden ser persones beneficiàries d’aquests ajuts, sempre que es realitzi la inversió dins del territori Leader (ho podeu consultar a http://www.desenvolupamentrural.cat), els següents:

 

ü  Privats: Persones físiques o jurídiques (microempreses, PIMEs, cooperatives, associacions o fundacions participades per ens públics en menys d’un 25%) que realitzin inversions en:

 

  •         Empreses agroalimentàries: Empreses que transformin i/o comercialitzin productes agroalimentaris (en el cas que els productes agroalimentaris estiguin inclosos a l’annex I del Tractat de funcionament de la UE, hauran de realitzar una inversió elegible, a efectes d’aquesta ordre, inferior a 250.000,00 euros).

 

  •         Empreses no agroalimentàries

 

ü  Públics: Ajuntaments, consells comarcals, Entitats Municipals Descentralitzades, consorcis, associacions, fundacions o empreses públiques participades per ens locals (en igual o més d’un 25%), que realitzin inversions no productives en:

 

  •         Recuperació del patrimoni cultural i natural
  •         Infraestructures públiques per la mitigació del canvi climàtic
  •         Infraestructures que generin activitat econòmica i ocupació.

 

La intensitat de l’ajut en el cas dels beneficiaris privats varia d’un 20-40% de les despeses elegibles. Per projectes de caràcter públic aquest import no podrà ser superior del 80% (sent el mínim el 60%).

 

El termini de presentació de sol.licituds finalitzarà el 30 de novembre de 2017.

 

Trobareu tota la informació actualitzada a la pàgina web: http://www.catcentral.cat/pages/ca/ajuts-leader.php