MAIG 2016

Nova Convocatòria al programa Accelera el Creixeme


El programa “Accelera el creixement“, impulsat per la Diputació de Barcelona i PIMEC amb la col•laboració de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà per l’aplicació del programa a la comarca, ha iniciat la seva cinquena edició per ajudar a incrementar la competitivitat a 50 empreses amb alta capacitat de creixement, innovació, internacionalització i generació de llocs de treball.

La bona valoració de les 200 empreses participants a les quatre edicions anteriors del programa, de les qual 10 empreses del Berguedà, avalen l’aposta per a una nova convocatòria. Les pimes que vulguin presentar la seva candidatura tenen temps fins al 6 de juny a l’Agència de Desenvolupament del Berguedà.

Mitjançant el programa, es persegueix que les empreses participants aconsegueixin un creixement per als propers tres anys, com a mínim, en un dels següents aspectes: facturació, rendibilitat mitjana, ràtio d’exportació i plantilla. Per assolir aquests objectius, es configurarà un equip de treball integrat per experts en assessorament al creixement empresarial.

La selecció d’empreses

Un comitè de persones serà l’encarregat d’avaluar les candidatures rebudes que compleixin els requisits. A partir d’entrevistes personals, el comitè farà la selecció final de les 50 empreses de la província de Barcelona amb major potencial de creixement.

Les pimes que optin a participar-hi han de tenir un mínim de tres persones treballadores, una trajectòria empresarial d’almenys cinc anys i el centre de decisió a la demarcació de Barcelona, a més de tenir vocació internacional i voler invertir en creixement empresarial.

Passos per acompanyar el creixement

El procés d’acompanyament a les pimes participants per configurar el pla de creixement el conformen sessions col•lectives (9 hores) i d’atenció individual (16 hores) durant sis mesos.

Un cop elaborats els plans de creixement empresarial, es donarà suport a les necessitats que cada empresa ha identificat i se les acompanyarà durant tres mesos més per superar els reptes plantejats mitjançant sessions individuals d’assessorament (20 hores), sessions d’exposició de bones pràctiques empresarials i classes magistrals col•lectives impartides per persones expertes en matèries com lideratge, innovació, finançament, comercialització i internacionalització (24 hores).

Al llarg de tot el procés, un equip de tutoria de PIMEC i l’Agència de Desenvolupament del Berguedà estarà a disposició de les empreses participants per acompanyar-les en tot el programa.