JUNY 2017

Noves línies de finançament de ICF per empreses


Préstecs per a petites i mitjanes empreses que vulguin finançar inversions o necessitats de circulant per créixer, obrir nous mercats, fer nous desenvolupaments o enfortir les activitats de l’empresa.

 

Les operacions aprovades a través d’aquesta línia componen amb unes condicions preferents gràcies al cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la unió Europea, en el marc del Programa operatiu 2014-2020, que té l’objectiu d’invertir en creixement i ocupació.

 

Condicions financeres:

 

PRÉSTECS A CURT TERMINI

Import: de 100.000€ a 2.000.000€. Es finançarà fins al 70% del projecte.

Termini: de 2 a 5 anys, amb fins 1 any de carència inclòs.

Tipus d’interès: Euribor a 12 mesos més un diferencial a partir de l’1%

Comissions: d’obertura del 0,50€ del nominal del préstec

Garanties: a determinar en funció del projecte

  

PRESTECS A LLARG TERMINI

Import: de 150.000€ a 2.500.000€. Es finançarà fins al 70% del projecte.

Termini: de 2 a 15 anys, amb fins 2 any de carència inclòs.

Tipus d’interès: Euribor a 12 mesos més un diferencial a partir de l’1%

Comissions: d’obertura del 0,50€ del nominal del préstec

Garanties: a determinar en funció del projecte

 

Consulta la web del ICF AQUI

Consulta altres ajuts per empreses AQUI