NOVEMBRE 2016

Oberta la segona convocatòria d'ajuts LEADER


Nous Ajuts LEADER

Fins el 16 de gener de 2017, es poden presentar nous projectes empresarials a la segona convocatòria d’Ajuts Leader, destinats al desenvolupament local en l’àmbit territorial Leader, d’acord amb les bases reguladores aprovades en l’Ordre ARP/302/2016, de 8 de novembre.

  

El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el dia 16 de gener de 2017, inclòs.

  

L’objectiu principal dels ajuts Leader és la de incentivar actuacions que fomentin el desenvolupament local, en el marc del Programa de desenvolupament Rural de la Catalunya 2014-2020, que inclou actuacions adreçades a fomentar la diversificació de les economies rurals.

  

L’ajut pot arribar al 40% en el cas de projectes privats i al 80% en projectes públics.

 

 

[+info