JULIOL 2019

Programa Clima


El projecte Clima BM-CAT sobre compensació econòmica per l’estalvi d’emissions de CO2 a l’atmosfera, que gestionen des de:

l’Associació LEADER Ripollès Ges Bisaura

Els projectes Clima són una iniciativa de l’Estat espanyol per la compra d’emissions estalviades de CO2 a l’atmosfera per assolir els compromisos climàtics europeus.

Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

El projecte Clima que gestionem des de l’Associació LEADER Ripollès Ges Bisaura, és un encàrrec del Clúster de la Biomassa de Catalunya per tal d’incloure totes les calderes instal·lades i que es puguin beneficiar d’aquesta compensació econòmica. La present convocatòria abasta les calderes de biomassa  amb certificat d’instal·lació posterior al 1/04/2018 que hagin presentat la seva sol·licitud a través del formulari web abans del 17/09/2019.

El projecte Clima BM-CAT pretén promoure i incentivar l’ús de la biomassa forestal com a font energètica que substitueixi el gasoil i el gas natural en processos de generació tèrmica per tal de reduir les emissions de CO2 a l’atmosfera. Per poder realitzar els càlculs del projecte és necessari que ompliu les dades que trobareu al formulari web mitjançant el següent enllaç :

                                               Formulari web

En el formulari figura com trobar les dades requerides, però per qualsevol dubte pots posar-te en contacte amb nosaltres a clima@ripollesgesbisaura.org

Des de l’Associació LEADER Ripollès Ges Bisaura realitzem tota la gestió administrativa, contractem l’empresa externa verificadora de les emissions i acompanyem en les visites a algunes de les instal·lacions, i totes aquestes accions no tenen cap cost per vosaltres. Un cop el Ministeri dóna el vist i plau i realitza l’ingrés econòmic,  nosaltres percebem entre un 8% i un 15% de les compensacions econòmiques que us corresponen. Les úniques tasques que haureu de fer són:

  • ·         Fer-nos arribar les factures de consums de la caldera d’un any sencer.
  • ·         Signar el contracte amb nosaltres per reflectir que ens cediu la gestió d’aquests drets d’emissió, renovable anualment amb una addenda en funció dels consums anuals.
  • ·         En cas que l’empresa verificadora escollís la vostra instal·lació per visitar-la, hauríeu de ser presents en la visita

Els beneficis de pertànyer al projecte Clima BM-CAT són:

  • ·         Percebre una compensació econòmica per cada tona de CO2 estalviada i verificada durant els propers 4 anys.
  • ·         Accés a les dades seguiment, anàlisi i verificació dels consums de biomassa durant 4 anys sense pagar els serveis. Com s’explica anteriorment, el que percebem per aquest servei és a èxit. Si vosaltres no cobreu, nosaltres tampoc.
  • ·         Obtenir la certificació de la reducció de les tones de CO2 que deixeu d’emetre durant  4 anys per una empresa autoritzada pel Ministeri espanyol.

 

En cas que el projecte s’aprovi de forma definitiva, ens tornarem a posar en contacte per formalitzar el contracte i informar-te del seguiment del consum de biomassa que s’haurà de realitzar per tal de fer efectiu el cobrament de les emissions estalviades que has generat.

Formar part d’aquest projecte no és obligatori i sempre podeu decidir sortir-ne en qualsevol moment.