NOVEMBRE 2017

Subvencions a la contractació (30+)


 

S’ha atorgat el programa 30 Plus a l’Agència de Desenvolupament del Berguedà. Aquest programa que s’iniciarà el proper 27 de novembre, està destinat al foment de la inserció de les persones en situació d’atur de 30 anys i més, preferentment d’entre 30 i 45 anys i baix nivell formatiu.

 

La subvenció que reben les empreses participants correspon a la quantia equivalent al salari mínim interprofessional (SMI=707,70€) pels mesos de durada del contracte amb un mínim de 6 mesos i fins a un màxim de 9 mesos. D’aquesta manera les empreses podran arribar a estalviar fins a 6.369,30€ en la contractació.

 

Per més informació sobre aquest programa:

Manel Macarro i Fusté

Tècnic Àrea Orientació Professional

Tl. 93.824.77.00 ext 220