AGOST 2019

Subvencions joves garantia juvenil


S’ha obert la convocatòria de Subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al Programa de Garantia Juvenil per l’any 2019.

 

Objectius:

  • Facilitar a les persones joves (de 18 a 29 anys) i inscrites al Programa de Garantia Juvenil, la seva ocupació com a treballador/a autònom.
  • Garantir uns ingressos mínims a l’inici de la seva activitat.

 

Beneficiaris:

Joves que abans de donar-se d’alta com a treballadors autònoms, estiguin inscrits al programa de Garantia Juvenil.

L’alta com a treballadors autònoms ha d’estar compresa entre l’1 d’octubre de 2018 i l’1 d’octubre de 2019 (darrer dia de presentació de sol·licituds).

 

Quantia de la Subvenció

Mesos d’alta al RETA              Import de la subvenció

Menys de 8 mesos                                0€

8 mesos                                              6.429€

9 mesos                                              7.143€

10 mesos                                            7.857€

11 mesos                                            8.571€

12 mesos                                          10.000€

 

El termini de sol·licitud: 1 d’octubre de 2019.

 El formulari de sol·licitud s’ha de presentar a través del portal corporatiu de tramitació Canal Empresa, o de l’apartat Tràmits de la Generalitat de Catalunya.

 Tràmits gencat: http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions_afavorir_incorporacio_mercat_treball_joves_acollits_Programa_Garantia_Juvenil?category=

 Canal Empresa: http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Subvencions_afavorir_incorporacio_mercat_treball_joves_acollits_Programa_Garantia_Juvenil?category=

 

Per més informació: corominascj@adbergueda.cat