MAIG 2018

Subvencions Residus Industrials


Subvencions per a l’execució de projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials

 

 

Organisme atorgant  GENERALITAT DE CATALUNYA – Agència de Residus de Catalunya

Beneficiaris microempreses, pimes, mitjanes i grans empreses.

 

 

Accions subvencionables

Classe A. Projectes de prevenció, de preparació per a la reutilització i de reciclatge de residus industrials.

Modificació dels processos productius i aplicació de les millors tecnologies disponibles que tinguin per objecte:

A1. La prevenció dels residus en el mateix procés productiu.
A2. La preparació per a la reutilització i el reciclatge dels residus generats per a la finalitat original o a l’economia general.
A3. La modificació de processos per poder admetre materials reciclats com a matèria primera del procés.

 

Classe B. Projectes de recerca industrial i de desenvolupament aplicats al camp de la prevenció, de la preparació per a la reutilització i del reciclatge de residus industrials.

B1. Projectes d’R+D per a la prevenció de residus i pel reciclatge en origen dels residus industrials, i per al disseny i la implantació de tecnologies més netes en els processos de fabricació.
B2. Projectes d’R+D de disseny de prototips i projectes pilot o assajos experimentals per a la millora dels processos productius.
B3. Projectes d’R+D en els processos de fabricació per substituir matèries primeres amb residus i/o materials reciclats, o per a la recerca de residus i/o materials reciclats que puguin esdevenir matèries primeres del procés.

 

Normativa  Bases reguladores (DOGC núm. 7620 de 16.05.2018)